FAQs Complain Problems

प्रश्न: गाउँपालिका बाट प्राप्त हुने सेवा सुबिधा लिने प्रक्रिया के हो?

१) ताेक लगाउने

२) दर्ता गर्ने

३) संवन्धित शाखा बाट प्रमाणा पत्र उपलब्ध गर्ने