FAQs Complain Problems

न्याय सम्पादन

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
मुद्धाको प्रकृति अनुसार
जिम्मेवार अधिकारी: 
उपाध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालय: 
गाउँपालिका
सेवा शुल्क: 
निःशुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 

निवेदन,नागरिकता, अन्य आवश्यक कागजात