FAQs Complain Problems

सूचना

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
ठाटिकाँध गाउँपालिकाकाे व्यवसाय कर सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ ७७/७८ 12/16/2020 - 13:27 PDF icon व्यवसाय कर २०७६.pdf
ठाटीकाँध गाउँपालिकाकाे कर्मचारी सेवा सुविधा सम्बन्धी कार्यविधि २०७६ ७७/७८ 09/14/2020 - 11:16 PDF icon ठाटीकाँध गाउँपालिकाको कर्मचारी सेवा सुबिधा सम्बन्धि कार्यविधि २०७६.pdf
अनुदान प्रदान कार्यविधि, २०७६ ७७/७८ 09/11/2020 - 10:32 PDF icon अनुदान कार्यविधि २०७६.pdf
विपद व्यवस्थापन तथा सहायता कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 11/26/2019 - 07:31 PDF icon विपत व्यवस्थापन तथा सहायता कार्यविधि.pdf
फाेहाेर सरसफाइ कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 11/26/2019 - 07:30 PDF icon फोहोर सरसफाई कार्यविधि.pdf
सामुदायीक तथा सरकारी वन संरक्षण सुदृढीकरण तथा दिगाे विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 11/26/2019 - 07:26 PDF icon सामाुदायीक तथा सरकारी वन सँरक्षाण कार्यविधि २०७६.pdf
ठाटीकााँध गाउाँपालिकाको उपभोक्ता सलिलि गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बलधि कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 11/26/2019 - 07:23 PDF icon ठाटीकाँध गाउँपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन.pdf
ठाटीकाँध गाउँपालिकाकाे एेम्बुलेन्स संचालन कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 11/26/2019 - 07:21 PDF icon ठटीकाध गाउँपालिकाको ऐम्बुलेन्स सँचालन कार्यविधि २०७६.pdf
अार्थिक एेन २०७६ ७६/७७ 11/26/2019 - 07:19 PDF icon आर्थिक ऐन २०७६.pdf
स्वास्थ्य एेन २०७५ ७६/७७ 11/25/2019 - 15:59 PDF icon स्वास्थ्य एन 2075.pdf

Pages