FAQs Complain Problems

७९-८०

परिक्षा मिति ताेकियकाे सम्बन्धमा।।

भुक्तानि सम्बन्धमन।।

अा.व २०८०।०८१ मा यस गाउँपालिकामा कार्यक्रम संचालन गर्न बजेट पृश गर्ने सम्बन्धमा ।

वार्षिक निति तथा कार्यक्रम बजेटकाे लागि राय सुझाव उपलब्ध गरार्इदिने सम्बन्धमा

Pages